Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI

Misyonu;
Devletçe belirlenen maliye politikaları çerçevesinde ilimiz dahilinde bütçe gelirlerini tahsil etmek, bütçe giderlerini hak sahiplerine ödemek ve muhasebe kayıtlarını tutmak, kurumların saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devletin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, Hazine davalarını takip gibi, kamu mali hizmetlerini mali disiplin içerisinde, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri doğrultusunda yerine getirmektir.

Vizyonu;
Üstlendiğimiz görevleri yerine getirirken insanı odak alan çalışanların ve tüm paydaşlarımızın hakkına saygılı, yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı, hızlı, kaliteli, hesap verebilir, benzer organizasyonlar arasında fark yaratan ve önde gelen, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan bir organizasyon kültürü oluşturmaktır.