İşlem Süreçleri

 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci (1)

18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

19-Terfi İşlemleri Süreci 

20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci (1)

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

26-DİSİPLİN 1-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

27- DİSİPLİN 2-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

28- DİSİPLİN 3-İdari Dava İşlemleri Süreci

29- DİSİPLİN 4-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

30- DİSİPLİN 5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

31- DİSİPLİN 6-Disiplin İşleri İşlem Süreci

32- DİSİPLİN 7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

33- DİSİPLİN 8-Malbildirimi İşlem Süreçleri

34-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

35-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

36-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

37-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci (2)

38-Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci (2)

39-Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

41- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

42- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri (1)

43- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

44- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

45-TODAİE Ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri

46-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

47- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci

48-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

50-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci (1)

51-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

52-Doğrudan Temin İşlem Süreci (2)

53-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci (2)

54-Giyecek Yardımı İşlem Süreci (1)

55-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci (1)

56-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

58-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci (1)

59-Memur Maaşları İşlem Süreci (1)

61-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması (4)

62-Yolluk İşlemleri Süreci (3)

63-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

64-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

65-Bilgi Edinme

66-BİMER

67-Genel Evrak

68-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

69-Kimlik İşlemleri

70-Komisyon Görevlendirme

71-Pasaport İşlemleri Süreci

72-Sevk Tehir

73-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Banka Ödeme Süreci

Bankaca Yapılan Tahsilat İşlemleri Süreci

Evrak Kayıt ve Teslim İşlem Süreci

Kati Ödeme Emri Belgesinin Onaylanması Süreci

Kişilerden Alacaklar Tahakkuk İşlemi Süreci

Mahsuben Tahsilat Süreci

Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Süreci

Ödenek-Tenkis İşlemleri Süreci

Taşınır Çıkış İşlemler Süreci

Taşınır Giriş İşlemleri Süreci

Teminat Mektupları İade İşlemleri Süreci

Teminat Mektupları Teslim Alma İşlemleri Süreci

Vezneden Nakden Tahsilat Süreci

Yapı Denetim Hakediş Ödeme Süreci

Yapı Denetim Tahsilat Süreci Yevmiye İşlemler Süreci

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

659SayılıKHK’11.2MaddesiKapsamındakiİşlemlerSüreci

659sayılıKHK11.3 MaddKapsişlemlerSüreci.xls

659sayılıKHK’111.1MaddKapsİşlemlerSüreci.xls

659sayılıKHK’nin11.4MaddesiKapsİşemlerSüreci.xls

AdliDavaİcraNotertebligatAlınİşlSüreci

AlacağınTahsiliİşlemSüreci

CezaDavalarıTakipSüreci

Evrakçıkışkaydı EvrakGirişKaydıSüreci

HastalıkİzinVermeİşlemSüreci

HukukDavalarıAçmaTakipEtmeSüreci

Hukuki Mütalaa Verme Süreci

Mahkeme masrafları avans kapatma

Mahkeme masrafları için avans açma

Muakkip İşlemler Süreci