İç Kontrol Kararlılık Beyanı

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI KARARLILIK BEYANI